Darjeeling – new negotiations on 17th March

Times of India 15. března 2011 (shrnutí):

Konzultační výbor asociací plantážníků (CCPA) bude jednat s unií pracovníků (DTDPLU, Darjeeling Terai Dooars Plantation Labour Union) v Hills 17. března. CCPA se pokusí dohodnout s unií přidruženou ke straně GJM o ukončení embarga, které bylo na zahrady uvaleno již 4. března.
DTDPLU předala svůj dopis DTA (Darjeeling Tea Association) s požadavky o navýšení platů pracovníkům zahrad ze současných 67 rupií na den na 122 – 154 rupií na den. Zároveň oznámili, že pokud se svými nároky neuspějí, zastaví vývoz nejen čaje, ale i vzorků. Generální tajemník DTDPLU Suraj Subba uvedl, že dosud neobdrželi žádnou odpověď ani od jedné z oslovených asociací (Darjeeling Tea Association a Indian tea Association).

Comments are closed.

Klasek Tea
Přístavní 39
1710 00 Praha 7
e-mail: info@darjeeling.cz
tel.: +420 777 052 974

© Daniel Klásek / Design gingercandy.cz Entries (RSS) and Comments (RSS)