Čaj a mozek – funguje to!

Pravidelné pití čaje moduluje výkonnost mozku: důkaz z výzkumu mozkové konektivity

tea drinking and our brain

Náš mozek je komplexní jako vesmír

Většina studií zabývajících se čajem, obzvláště ty, které se zabývají propojení různých oblastí mozku, využívá neopsychologické metody, méně už ty zobrazovací. Zatím nikdo se nevěnoval účinku čaje na mozkové sítě na systémové úrovni. Do tohoto pokusu byly přizvány dvě skupiny starších účastníků rozřazených podle toho, jak často pijí čaj, a zkoumali jsme jak funkční, tak strukturální sítě s cílem popsat roli pití čaje na organizaci mozku. Výsledky ukazují, že pití čaje vede k efektivnější strukturální organizaci, ale nemá výraznější pozitivní vliv na celkovou funkční organizaci.

Výsledky také ukazují, že pravidelné pití čaje vyrovnává asymetrii mezi mozkovými hemisférami v síti strukturální konektivity, na druhou stranu nebyl pozorován významný vliv na asymetrii v síti funkční konektivity.

Síla funkční konektivity v „default mode“ síti (DMN) byla výraznější u skupiny pijáků čaje. Ve strukturální konektivitě DMN byla také pozorována koexistence zvyšující se a snižující se konektivní síly. DMN je síť, která je aktivní v klidu a která je narušena u neurodegenerativních onemocnění.

Tato studie je první, která přináší důkazy o blahodárném vlivu pití čaje na strukturu mozku a potenciální ochraně proti zhoršování jeho struktury, které je spojeno s věkem.

Původní článek v angličtině.

Comments are closed.

Klasek Tea
Přístavní 39
1710 00 Praha 7
e-mail: info@darjeeling.cz
tel.: +420 777 052 974

© Daniel Klásek / Design gingercandy.cz Entries (RSS) and Comments (RSS)